Hoofdpagina

Uit Codeniacs

Read in English

Codeniacs is een initiatief van de stichting Stichting Eclipse Incubators in samenwerking met verschillende partners. Codeniacs implementeert ondernemend leren via ICT in scholen. Het uitgangspunt is dat het de school ontlast. Dit wordt bereikt door gastdocenten GRATIS beschikbaar te stellen, een online platform en evenementen. Scholen in ontwikkelingslanden kunnen extra worden ondersteund doordat in dat geval Codeniacs via een wervingsactie ICT materialen zoals laptops inzamelt. Zij bijvoorbeeld ons project in Gambia.

Navigatie

De volgende pagina's zijn aanraders om in ieder geval te lezen;

Voordelen

Kick-selfstart

Codeniacs is zo ontworpen dat leraren en scholen op een leuke manier worden ontlast. Via een online leeromgeving, educatieve adviseurs, gastdocenten en evenementen wordt alle expertise GRATIS geleverd. De school doet echter wel een commitment en levert de juiste middelen. Op deze manier kan een school ondernemend leren implementeren op een eenvoudige en duurzame manier door middel van ondernemerschap via ICT. Na een kick-start kan de school zelf het programma van codeniacs zelf uitvoeren.

Moderne technieken

De cursussen verdiepen ICT-disciplines die nu en in de toekomst belangrijk zijn. In elke discipline gaan leerlingen met uitdagingen werken die hen aanspreken. Aldoende programmeren de studenten hun oplossingen in Scratch, Blockly, Wikitext, HTML, CSS, Javascript en uiteindelijk zelfs in Python. Open source software zoals Git, ATOM, Blender, GIMP en Inkscape wordt gebruikt.

21st century skills

Leerdoel Deelnemer.png

Naast de IT- en ondernemersvaardigheden trainen de cursussen ook automatisch de andere 21st century-skills. Niet door te drillen, maar door de realiteit vanuit eigen passies serieus na te spelen. Leerlingen kiezen zelf een uitdaging/challenge die ze met anderen aangaan. De uitdaging levert een eigen game, website of programma op.

Evenementen

Meetup

Verschillende bijeenkomsten vinden plaats binnen de school. Een bijeenkomst is een moderne vorm van vergaderen. Net als een vergadering, is het een ontmoeting tussen verschillende gelijkgestemde mensen die samen spreken en een gemeenschappelijk doel bepalen. In het geval van Codeniacs is het doel om het onderwijs te verbeteren door gebruik te maken van ICT en om meer ondernemend te worden. Er is een bijeenkomst in elke klas waarop de deelnemende klassen van een school beslissen welk team met welk idee zich gaat inschrijven voor een nationale hackathon "Hack the Education".

Hackathon

De teams van de verschillende deelnemende scholen in een bepaald land en andere geïnteresseerde partijen zullen hun idee omzetten in een minimaal levensvatbaar product (MVP). Een MVP is een product met net voldoende functies om klanten tevreden te stellen en feedback te krijgen voor toekomstige productontwikkeling. Deze uitwerking gebeurt tijdens een hackathon. Een hackathon is een evenement waarbij - onder streng toezicht van experts - een team naar een nieuw ontwerp sprint. De hackathon is ook een wedstrijd waarin de beste MVP's worden beloond met een prijs.

Summit

De winnaars van de nationale hackathons worden uitgenodigd voor een internationale virtuele summit. Een summit is een belangrijke formele ontmoeting tussen leiders uit twee of meer landen, in dit geval de winnaars van de nationale hackathons. Deze toppers op het gebied van ondernemend leren door ICT zullen bespreken hoe ze hun krachten kunnen bundelen. Bovendien zullen zij op een online conferentie hierover met de wereld van gedachten wisselen.