Hoofdpagina

Uit Codeniacs

Read in English

Codeniacs staat voor "Ondernemend leren door ICT".
Ondernemend leren is de combinatie van speels leren, onderzoekend leren en ontwerpend leren.
Codeniacs is een initiatief van de stichting Stichting Eclipse Incubators in samenwerking met verschillende partners.

Toepassing

Navigatie

De volgende pagina's zijn aanraders om in ieder geval te lezen;

Voordelen

Moderne technieken

De cursussen verdiepen ICT-disciplines die nu en in de toekomst belangrijk zijn. In elke discipline gaan de lerenden met uitdagingen werken die hen aanspreken. Aldoende programmeren de studenten hun oplossingen in Scratch, Blockly, Wikitext, HTML, CSS, Javascript en uiteindelijk zelfs in Python. Open source software zoals Git, ATOM, Blender, GIMP en Inkscape wordt gebruikt.

21st century skills

Leerdoel Deelnemer.png

Naast de IT- en ondernemersvaardigheden trainen de cursussen ook automatisch de andere 21st century-skills. Niet door te drillen, maar door de realiteit vanuit eigen passies serieus na te spelen.

Eigen leergame

Lerenden kiezen zelf een uitdaging/challenge die ze met anderen aangaan. De uitdaging levert een eigen leergame op.

Evenementen

Meetup

Verschillende bijeenkomsten vinden plaats binnen de school. Een bijeenkomst is een moderne vorm van vergaderen. Net als een vergadering, is het een ontmoeting tussen verschillende gelijkgestemde mensen die samen spreken en een gemeenschappelijk doel bepalen. In het geval van Codeniacs is het doel om het onderwijs te verbeteren door gebruik te maken van ICT en om meer ondernemend te worden.

Hackathon

De teams van de verschillende deelnemende scholen in een bepaald land en andere geïnteresseerde partijen zullen hun idee omzetten in een minimaal levensvatbaar product (MVP). Een MVP is een product met net voldoende functies om klanten tevreden te stellen en feedback te krijgen voor toekomstige productontwikkeling. Deze uitwerking gebeurt tijdens een hackathon. Een hackathon is een evenement waarbij - onder streng toezicht van experts - een team naar een nieuw ontwerp sprint. De hackathon is ook een wedstrijd waarin de beste MVP's worden beloond met een prijs.

Summit

De winnaars van de nationale hackathons worden uitgenodigd voor een internationale virtuele summit. Een summit is een belangrijke formele ontmoeting tussen leiders uit twee of meer landen, in dit geval de winnaars van de nationale hackathons. Deze toppers op het gebied van ondernemend leren door ICT zullen bespreken hoe ze hun krachten kunnen bundelen. Bovendien zullen zij op een online conferentie hierover met de wereld van gedachten wisselen.