Main Page

Uit Codeniacs

Watch in English

Codeniacs is een initiatief van de Eclipse Incubators foundation in samenwerking met verschillende partners. Codeniacs implementeert in scholen ondernemend leren door ICT. Uitgangspunt daarbij is dat het de school ontlast. Dit wordt bereikt door het GRATIS beschikbaar stellen van gastdocenten, een online platform en evenementen.

Evenementen

Meetup

Binnen de school vinden er verschillende meetups plaats. Een meetup is een moderne vorm van vergaderen. Net als een vergadering is het een bijeenkomst van meerdere gelijkgezinde mensen die samen spreken en besluiten over een gemeenschappelijk doel. In het geval van Codeniacs is het doel om het onderwijs door gebruik van ICT te verbeteren en meer ondernemend te maken. Er is een klassen meetup waarop de deelnemende klassen van een school elk besluiten welk team met welk idee zich gaat inschrijven voor een landelijke hackathon "Hack het Onderwijs".

Hackathon

De teams uit de verschillende deelnemende scholen in een bepaald land en andere geïnteresseerden gaan hun idee omzetten in een minimum viable product (MVP). Een MVP is een product met precies genoeg functies om klanten tevreden te stellen en om feedback te krijgen voor toekomstige productontwikkeling. Dit uitwerken gebeurt tijdens een hackathon. Een hackathon is een evenement waarin men - onder intensieve begeleiding door experts - als team een sprint trekt naar een nieuw ontwerp. De hackathon is ook een competitie waarin de beste MVP's worden beloond met een prijs.

Summit

De winnaars van de landelijke hackathons worden uitgenodigd voor een internationale virtuele summit. Een summit is een belangrijke formele ontmoeting tussen leiders uit twee of meer landen, in dit geval de winnaars van de landelijke hackathons. Deze toppers op het gebied van ondernemend leren door ICT zullen bespreken hoe men de krachten kan bundelen. Daarnaast zullen ze op een online conferentie de ideeën hierover met de wereld uitwisselen.