Omscholing

Uit Codeniacs

Mensen die interesse hebben voor onderwijs, een ondernemende houding bezitten en graag iets nieuws bedenken, kan Codeniacs omscholen tot onderwijsarchitect of onderwijstechnoloog. Beide uitstroomprofielen gaan gepaard met een erkenning door een beroepsvereniging tot onderwijsarchitect of onderwijstechnoloog. De cursisten zitten samen in de opleiding zodat beide kennismaken met de gecombineerde inzet van onderwijs en ICT. Al doende kiezen de cursisten hoe ze willen uitstromen en maken op grond daarvan hun afstudeerproduct; een nieuwe onderwijsarchitectuur of leergame.