Challenge

Uit Codeniacs

Read in English

In het ondernemend leren werken we met challenges. Idealiter dagen de leerlingen zichzelf uit. Met andere woorden; ze bedenken zelf een eigen challenge. Op de ELO van Codeniacs kunnen leerlingen deze challenges aangaan. Ook staan er inspirerende voorbeelden van challenges.

Kenmerken

Een challenge is strak in het wat en los in het hoe. Je hoeft dus alleen de gewenste eindbestemming scherp te beschrijven, om te voorkomen dat je doelloos ronddwaalt. Hoe je reis zal gaan kun je wel enigszins vooraf voorspellen, zodat je anderen overtuigt dat je voorbereid bent op mogelijke beren op de weg. Daarnaast is het verstandig vooraf te bedenken wat je in de rugzak nodig denkt te hebben aan tools en spullen, om het avontuur in elke situatie te overleven.

Spelenderwijs

Je kunt op de volgende wijze een uitdaging als een spelopzet beschrijven;

  • Concept: Concept dat hoort bij de uitdaging, gameconcept
  • Context: Op welke plek past de uitdaging, speelruimte
  • Nut: Wat levert de uitdaging jou op, beloning
  • Wat: Wat zijn de doelen van de uitdaging, wanneer win je
  • Waar: Soort uitdaging, spelgenre
  • Wie: Doelgroep, de spelers
  • Hoe : De opzet van de uitdaging, spelregels
  • Welke : De mogelijkheden die de uitdaging biedt, spelopties
  • Waarmee: Over welke middelen beschik je, toolbox

Format

Iedere andere onderwijssetting vraagt een andere opzet voor een challenge. In het ondernemend leren laten we dan ook liever van inspirerende voorbeelden dan een strak format op te leggen. Een onderstaand voorbeeld wordt de reis voorbereid door een optionele warming-up. Optioneel omdat leerlingen ervoor kunnen kiezen meteen de challenge aan te gaan en in dat geval nemen ze het risico op een "blessure" voor lief. Dit is voorbeeld van een challenge in de cursus Artificial Intelligence die leerlingen al na zo'n 4 lessen aan zouden moeten kunnen.

Challenge AI Javascript.png