Hoofdpagina

Uit Codeniacs

Read in Engels

Codeniacs is een initiatief van de stichting Stichting Eclipse Incubators in samenwerking met verschillende partners. Codeniacs implementeert ondernemend leren via ICT in scholen. Het uitgangspunt is dat het de school ontlast. Dit wordt bereikt door gastdocenten GRATIS beschikbaar te stellen, een online platform en evenementen.

Evenementen

Meetup

Verschillende bijeenkomsten vinden plaats binnen de school. Een bijeenkomst is een moderne vorm van vergaderen. Net als een vergadering, is het een ontmoeting tussen verschillende gelijkgestemde mensen die samen spreken en een gemeenschappelijk doel bepalen. In het geval van Codeniacs is het doel om het onderwijs te verbeteren door gebruik te maken van ICT en om meer ondernemend te worden. Er is een bijeenkomst in elke klas waarop de deelnemende klassen van een school beslissen welk team met welk idee zich gaat inschrijven voor een nationale hackathon "Hack the Education".

Hackathon

De teams van de verschillende deelnemende scholen in een bepaald land en andere geïnteresseerde partijen zullen hun idee omzetten in een minimaal levensvatbaar product (MVP). Een MVP is een product met net voldoende functies om klanten tevreden te stellen en feedback te krijgen voor toekomstige productontwikkeling. Deze uitwerking gebeurt tijdens een hackathon. Een hackathon is een evenement waarbij - onder streng toezicht van experts - een team naar een nieuw ontwerp sprint. De hackathon is ook een wedstrijd waarin de beste MVP's worden beloond met een prijs.

Summit

De winnaars van de nationale hackathons worden uitgenodigd voor een internationale virtuele summit. Een summit is een belangrijke formele ontmoeting tussen leiders uit twee of meer landen, in dit geval de winnaars van de nationale hackathons. Deze toppers op het gebied van ondernemend leren door ICT zullen bespreken hoe ze hun krachten kunnen bundelen. Bovendien zullen zij op een online conferentie hierover met de wereld van gedachten wisselen.