Onderwijs

Uit Codeniacs

Codeniacs implementeert ondernemend leren via ICT in scholen. Het uitgangspunt is dat het de school ontlast. Dit wordt bereikt door gastdocenten GRATIS beschikbaar te stellen, een online platform en evenementen.

Codeniacs is zo ontworpen dat leraren en scholen op een leuke manier worden ontlast. Via een online leeromgeving, educatieve adviseurs, gastdocenten en evenementen wordt alle expertise GRATIS geleverd. De school doet echter wel een commitment en levert de juiste middelen. Op deze manier kan een school ondernemend leren implementeren op een eenvoudige en duurzame manier door middel van ondernemerschap via ICT. Na een kick-start kan de school zelf het programma van codeniacs zelf uitvoeren. Het programma kan dienen als invulling van Wetenschap en Technologie.

Er is een bijeenkomst in elke klas waarop de deelnemende klassen van een school beslissen welk team met welk idee zich gaat inschrijven voor een nationale hackathon "Hack the Education".