Trainer

Uit Codeniacs

Codeniacs helpt docenten om een Codeniacs trainer te worden. De trainer kan leerlingen effectief trainen in ondernemend leren door ICT. De belofte is dat dit lastverlagend en lustverhogend is ten aanzien van de onderwijsactiviteiten die men normaliter doet.

Trainer Leerdoelen.jpeg